نرمی غضروف کشکک زانو

سپتامبر 15, 2020
نرمی غضروف کشکک زانو

نرمی غضروف کشکک زانو

نرمی غضروف کشکک زانو یا کندرومالاسی کشکک یکی از مشکلات شایع مفصل زانو است که به دلایلی همچون حرکت نامتعادل و نامناسب کشکک روی مفصل زانو […]