فیزیوتراپی ورزشی

ژانویه 27, 2019
پارگی رباط صلیبی زانو

پارگی رباط صلیبی زانو

پارگی رباط صلیبی زانو یکی از شایع ترین آسیب های ورزشی است که اغلب در حین انجام ورزش های پرتحرک و پربرخورد مانند فوتبال رخ می […]
ژانویه 12, 2021
التهاب تاندون آشیل

التهاب تاندون آشیل

التهاب تاندون آشیل یا تاندونیت آشیل یکی از آسیب های ورزشی شایع است کهدر اثر التهاب تاندون های آشیل رخ داده و معمولا به دلیل راه […]
فوریه 17, 2021
تاندونیت آشیل

تاندونیت آشیل

تاندونیت آشیل یا التهاب تاندون آشیل عارضه ای شایع در بین ورزشکاران است که معمولا به دلیل راه رفتن و دویدن بیش از حد رخ می […]
فوریه 1, 2022
فیزیوتراپی در آسیب های ورزشی

فیزیوتراپی در آسیب های ورزشی

فیزیوتراپی در آسیب های ورزشی نقش مهمی در پیشگیری و مدیریت آسیب های ورزشی و درمان و توانبخشی پس از آسیب دیدگی دارد. فیزیوتراپیست های ورزشی […]