فیزیوتراپی در آسیب های ورزشی

کلینیک فیزیوتراپی در امیر آباد
کلینیک فیزیوتراپی در امیر آباد
سپتامبر 15, 2021
شاک ویو تراپی در منطقه ۶ تهران
شاک ویو تراپی در منطقه ۶ تهران
فوریه 10, 2022
فیزیوتراپی در آسیب های ورزشی

فیزیوتراپی در آسیب های ورزشی

فیزیوتراپی در آسیب های ورزشی نقش مهمی در پیشگیری و مدیریت آسیب های ورزشی و درمان و توانبخشی پس از آسیب دیدگی دارد.

فیزیوتراپیست های ورزشی در پیشگیری و مدیریت آسیب های ناشی از ورزش و ورزش در تمام سنین و در تمام سطوح توانایی نقش دارند. این فیزیوتراپیست های متخصص توصیه های مبتنی بر شواهد را در مورد مشارکت ایمن در ورزش و ورزش ارائه می دهند.

متخصصان فیزیوتراپی ورزشی یک سبک زندگی فعال را برای کمک به افراد در بهبود و حفظ کیفیت زندگی خود ارائه می دهند. فیزیوتراپیست های ورزشی همچنین نقش بزرگی در کمک به ورزشکاران در هر سنی و هر سطحی از توانایی برای بهبود عملکرد خود دارند.

متخصصان فیزیوتراپی در آسیب های ورزشی در محیط های مختلف کار می کنند. بسیاری با ورزشکاران آماتور در مطب خصوصی یا محیط های کلینیک کار می کنند. آنها همچنین می توانند به عنوان بخشی از کادر درمان در باشگاه ورزشی حرفه ای فعالیت کنند.

فیزیوتراپیست های ورزشی نیز به طور فعال در سازمان های مختلف ورزشی برای هماهنگی خدمات فیزیوتراپی، پیشگیری از آسیب، توانبخشی و برنامه های نظارت بر آسیب مشارکت دارند. 

خدمات فیزیوتراپی در آسیب های ورزشی

  • ارتقای مشارکت ایمن در فعالیت بدنی
  • ارائه مشاوره در زمینه پیشگیری از آسیب دیدگی
  • انطباق مداخلات توانبخشی و تمرینی به منظور پیشگیری از آسیب
  • بازیابی عملکرد بهینه
  • کمک به تسریع بهبودی و کاهش احتمال آسیب دیدگی مجدد

عملکرد ورزشی، در ورزشکاران در هر سن و توانایی، در عین حصول اطمینان از استاندارد بالای تمرین حرفه ای و اخلاقی. نقشی که فیزیوتراپیست ایفا می کند متفاوت است و می تواند به موارد زیر بستگی داشته باشد:

  • ورزشی که در آن شرکت دارند
  • نقش خاص آنها در تیم
  • سطح عملکرد ورزش، در سطح محلی یا بین المللی، آماتور یا حرفه ای.

فیزیوتراپیست های ورزشی خطر آسیب ناشی از شرکت در یک ورزش یا فعالیت بدنی خاص را ارزیابی می کنند. آنها مجهز به اطلاع رسانی و آموزش ورزشکاران، مربیان و سایر اعضای تیم چند رشته ای هستند به گونه ای که از بروز و عود آسیب های خاص کاسته شود.

متخصصان فیزیوتراپی در آسیب های ورزشی مهارت‌هایی را دارند که به یک آسیب حاد یا بیماری در زمینه‌های مختلف مانند تمرین یا مسابقه پاسخ مناسب دهند.

فیزیوتراپیست های ورزشی از استدلال بالینی و مهارت های درمانی برای ارزیابی و تشخیص آسیب های مرتبط با ورزش استفاده می کنند. علاوه بر این، آنها در طراحی، اجرا، ارزیابی و اصلاح مداخلات مبتنی بر شواهد با هدف بازگشت ایمن به سطح بهینه عملکرد ورزشکار در ورزش یا فعالیت بدنی خاص خود مهارت دارند.

فیزیوتراپیست های ورزشی از طریق ارزیابی مشخصات فیزیکی و مرتبط با عملکرد ورزشکار به بهبود عملکرد ورزشکار کمک می کنند و می توانند در یک رویکرد تیمی چند رشته ای برای بهینه سازی عملکرد در یک ورزش خاص توصیه یا مداخله کنند.

فیزیوتراپیست‌های ورزشی در همکاری با سایر متخصصان در محیط تیمی چند رشته‌ای برای ترویج مشارکت ایمن در ورزش و فعالیت بدنی برای افراد با همه توانایی‌ها صلاحیت دارند. از آنها انتظار می رود که توصیه های مبتنی بر شواهد در مورد فعالیت یا ورزش بهینه برای یک فرد خاص و همچنین توصیه هایی در مورد راه های به حداقل رساندن خطر آسیب و ارتقای سلامت ارائه دهند.

 

کلمات مرتبط :

فیزیوتراپی در آسیب های ورزشی – فیزیوتراپی در امیر آباد – فیزیوتراپی در کارگر شمالی – کلینیک فیزیوتراپی در منطقه ۶ تهران