تمرینات ورزشی برای سکته مغزی

فیزیوتراپی برای دیسک کمر
فیزیوتراپی برای دیسک کمر
مارس 7, 2022
درمان زانودرد با فیزیوتراپی
درمان زانودرد با فیزیوتراپی
آوریل 29, 2022
تمرینات ورزشی برای سکته مغزی

تمرینات ورزشی برای سکته مغزی

تمرینات ورزشی برای سکته مغزی بخش مهمی از برنامه درمان و توانبخشی پس از سکته مغزی است که توسط متخصص فیزیوتراپی برای بیمار در نظر گرفته می شود.

ورزش باید جزء اصلی فیزیوتراپی پس از سکته مغزی باشد. ورزش می تواند به بهبود دامنه حرکتی، قدرت، هماهنگی و تعادل کمک کند. فیزیوتراپیست شما ممکن است در طول جلسات فیزیوتراپی تمریناتی را انجام دهد. آنها همچنین ممکن است یک برنامه ورزشی در منزل را برای شما تجویز کنند تا به طور مستقل انجام دهید. تمرینات متداول انجام شده پس از سکته مغزی ممکن است شامل موارد زیر باشد:

  • بلند کردن پای مستقیم: این تمرینات قدرت و عملکرد مفصل ران را بهبود می بخشد و از مهم ترین تمرینات ورزشی برای سکته مغزی هستند. برای انجام حرکات راست پا، به پشت دراز بکشید و به آرامی یک پا را حدود ۱۲ اینچ از روی تخت بلند کنید. این وضعیت را برای چند ثانیه نگه دارید و سپس به آرامی پایین بیاورید. ۱۰ بار تکرار کنید.
  • پل ها: پل ها می توانند قدرت لگن را بهبود بخشند و به تحرک تخت کمک کنند. برای اجرای بریج، به پشت دراز بکشید و هر دو زانو را خم کنید و پاهایتان را صاف روی تخت بگذارید. پایین خود را در هوا حدود ۶ اینچ به سمت بالا بلند کنید و سپس به آرامی پایین بیاورید. ۱۰ بار تکرار کنید.
    ضربه زدن به انگشتان به پشت: به پشت دراز بکشید و زانوهایتان را خم کنید. شکم خود را سفت کنید و به آرامی یک پا را بالا بیاورید. سپس به آرامی پایین بیایید و انگشت پا را روی تخت بکوبید. ۱۰ بار برای هر پا تکرار کنید.
  • پمپ های مچ پا: انجام این تمرین برای کمک به جریان یافتن خون از پاها به قلب مهم است. ممکن است به کاهش احتمال لخته شدن خون کمک کند. برای انجام این کار، کافی است در رختخواب دراز بکشید و قوزک پاهای خود را حدود ۱۵ بار بالا و پایین بکشید. این کار را می توان در حالت نشسته نیز انجام داد.
  • اکستنشن پاهای نشسته یکی از تمرینات ورزشی برای سکته مغزی است: به صورت عمودی روی یک صندلی بنشینید و به آرامی یک پا را تا جایی که ممکن است صاف کنید. ۱۰ تا ۱۵ تکرار را روی هر پا تکرار کنید.
  • راهپیمایی نشسته: روی یک صندلی بنشینید و به آرامی در جای خود حرکت کنید. برای ۱۰ تا ۱۵ بار روی هر پا تکرار کنید.
  • تمرینات تعادل ایستاده: در حالی که روی یک جسم ثابت مانند پیشخوان آشپزخانه گرفته اید، به سادگی یک پا را بالا بگذارید و آن را به مدت ۱۰ ثانیه نگه دارید. برای پای دیگر نیز تکرار کنید. (این تمرین فقط باید تحت نظارت دقیق PT شما برای حفظ ایمنی انجام شود.)
  • تمرینات دامنه حرکتی اندام فوقانی: اغلب پس از سکته مغزی، شانه یا شانه‌های شما ممکن است سفت یا ضعیف شوند. برای بهبود تحرک بازو، به سادگی در رختخواب دراز بکشید و دستان خود را به هم ببندید. هر دو دست را تا جایی که ممکن است بالا بیاورید. به آرامی کمر را پایین بیاورید و ۱۰ تا ۱۵ تکرار تکرار کنید.
  • تمرین تحمل وزن: این تمرین تمرین خوبی برای بهبود توانایی شما در تحمل وزن از طریق بازو یا بازوها است. برای انجام این کار، به سادگی پشت میز آشپزخانه بایستید و به بازو و دست دراز شده خود تکیه دهید. چند ثانیه نگه دارید و سپس به سمت بازوی دیگر تکان دهید. این کار را نیز می توان به صورت نشستن روی تخت انجام داد، با قرار دادن دست خود روی تخت به پهلو و تکیه دادن به آن.

به خاطر داشته باشید که هر تمرینی برای هر فردی نیست. شما باید با فیزیوتراپیست خود صحبت کنید تا مطمئن شوید که تمرینات مناسب را برای شرایط خاص خود انجام می دهید. قبل از صحبت با پزشک خود هیچ تمرینی را انجام ندهید.

 

کلمات مرتبط :

فیزیوتراپی در امیرآباد شمالی – فیزیوتراپی در منطقه ۶ تهران – فیزیوتراپی سکته مغزی – تمرینات ورزشی برای سکته مغزی